Platforma obsługi online dla Klientów

Zapomnij o stercie papierowych dokumentów. Nasz system informatyczny wprowadzi Twoją Firmę w XXI wiek.

 • nowoczesny system informatyczny
 • dostęp online dla klientów
 • minimalizacja formalności
 • usprawnienie przepływu informacji
 • dokumentacja prowadzona centralnie i elektronicznie
 • kartoteka napraw + zdjęcia z każdego etapu
  (oględziny, lakierowanie, blacharka, mechanika)
 • bieżąca weryfikacja przebiegu naprawy
 • informacja w czasie rzeczywistym
 • automatyczne raportowanie, eksport danych, wykresy, tabele...
 • migracja danych

 

Platforma stanowi system informatyczny obsługiwany przez przeglądarkę http w systemach:
Firefox, Chrome, Safari, IE10, IE9, iOS (iPhone, iPad), Android